algemene voorwaarden

Welkom bij heren-sneakers.nl!

Deze algemene voorwaarden schetsen de regels en voorschriften voor het gebruik van de website van heren-sneakers.nl, te vinden op heren-sneakers.nl.

Door deze website te bezoeken, gaan we ervan uit dat u deze algemene voorwaarden accepteert. Blijf heren-sneakers.nl niet gebruiken als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden die op deze pagina staan vermeld.

De volgende terminologie is van toepassing op deze Algemene voorwaarden, Privacyverklaring en Disclaimer en alle Overeenkomsten: “Klant”, “U” en “Uw” verwijst naar u, de persoon die inlogt op deze website en voldoet aan de voorwaarden en voorwaarden. “Het bedrijf”, “onszelf”, “wij”, “onze” en “ons” verwijst naar ons bedrijf. “Partij”, “Partijen” of “Ons” verwijst zowel naar de Klant als naar onszelf. Alle voorwaarden verwijzen naar het aanbod, de aanvaarding en de overweging van de betaling die nodig is om het proces van onze assistentie aan de klant op de meest geschikte manier uit te voeren met het uitdrukkelijke doel om te voldoen aan de behoeften van de klant met betrekking tot de levering van de vermelde diensten van het bedrijf, in overeenstemming met en onderworpen aan het geldende recht van nl. Elk gebruik van de bovenstaande terminologie of andere woorden in het enkelvoud, meervoud, hoofdlettergebruik en/of hij/zij of zij, wordt beschouwd als uitwisselbaar en verwijst daarom naar hetzelfde.

Cookies

Wij maken gebruik van cookies. Door toegang te krijgen tot heren-sneakers.nl, stemde u ermee in cookies te gebruiken in overeenstemming met het privacybeleid van heren-sneakers.nl.

De meeste interactieve websites gebruiken cookies om ons de gegevens van de gebruiker voor elk bezoek te laten ophalen. Cookies worden door onze website gebruikt om de functionaliteit van bepaalde gebieden mogelijk te maken om het voor mensen die onze website bezoeken gemakkelijker te maken. Sommige van onze aangesloten/reclamepartners kunnen ook cookies gebruiken.

Licentie

Tenzij anders vermeld, bezitten heren-sneakers.nl en/of haar licentiegevers de intellectuele eigendomsrechten voor al het materiaal op heren-sneakers.nl. Alle intellectuele eigendomsrechten zijn voorbehouden. U kunt hier toegang toe krijgen vanaf heren-sneakers.nl voor uw eigen persoonlijk gebruik met inachtneming van de beperkingen die in deze algemene voorwaarden zijn vastgelegd.

U mag niet: Herpubliceer materiaal van heren-sneakers.nl
Materiaal van heren-sneakers.nl verkopen, verhuren of in sublicentie geven
Materiaal van heren-sneakers.nl reproduceren, dupliceren of kopiëren
Verspreid content van heren-sneakers.nl

Deze overeenkomst begint op de datum hiervan. Onze algemene voorwaarden zijn tot stand gekomen met behulp van de <a

Delen van deze website bieden gebruikers de mogelijkheid om op bepaalde delen van de website meningen en informatie te posten en uit te wisselen. heren-sneakers.nl filtert, bewerkt, publiceert of beoordeelt geen Reacties voorafgaand aan hun aanwezigheid op de website. Opmerkingen weerspiegelen niet de standpunten en meningen van heren-sneakers.nl, haar agenten en/of gelieerde ondernemingen. Opmerkingen geven de opvattingen en meningen weer van de persoon die zijn mening en meningen plaatst. Voor zover toegestaan door toepasselijke wetgeving, is heren-sneakers.nl niet aansprakelijk voor de Opmerkingen of voor enige aansprakelijkheid, schade of onkosten veroorzaakt en/of geleden als gevolg van enig gebruik van en/of plaatsing van en/of verschijning van de reacties op deze website.

heren-sneakers.nl behoudt zich het recht voor om alle Reacties te monitoren en om alle Opmerkingen te verwijderen die als ongepast of aanstootgevend kunnen worden beschouwd of die in strijd zijn met deze Algemene Voorwaarden.

U garandeert en verklaart dat: U hebt het recht om de opmerkingen op onze website te plaatsen en beschikt over alle benodigde licenties en toestemmingen om dit te doen;
De opmerkingen maken geen inbreuk op enig intellectueel eigendomsrecht, inclusief maar niet beperkt tot auteursrechten, patenten of handelsmerken van derden;
De opmerkingen bevatten geen lasterlijk, lasterlijk, beledigend, onfatsoenlijk of anderszins onwettig materiaal dat een inbreuk vormt op de privacy
De opmerkingen zullen niet worden gebruikt om zakelijke of aangepaste of commerciële activiteiten of onwettige activiteiten aan te moedigen of te promoten.

Hierbij verleent u heren-sneakers.nl een niet-exclusieve licentie voor het gebruiken, reproduceren, bewerken en autoriseren van anderen om uw opmerkingen in alle vormen, formaten of media te gebruiken, reproduceren en bewerken.

Hyperlinks naar onze inhoud

De volgende organisaties mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming naar onze website linken: Overheidsinstanties;
Zoekmachines;
Nieuwsorganisaties;
Online directory-distributeurs kunnen op dezelfde manier naar onze website linken als naar de websites van andere beursgenoteerde bedrijven; en
Systeembrede geaccrediteerde bedrijven behalve het werven van non-profitorganisaties, liefdadigheidswinkelcentra en liefdadigheidsinzamelingsgroepen die geen hyperlink naar onze website mogen hebben.

Deze org

Heren-sneakers.nl
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0
Shopping cart